Wycieczka Koła PTL przy Technikum Leśnym w Białowieży do Nadleśnictwa Celestynów
Opublikowano: 13.05.2019

Autor: Mariusz Tokajuk

Dziesięcioro uczennic i uczniów, wraz z dyrekcją: Anną Kulbacką i Mariuszem Tokajukiem – Członkami Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Technikum Leśnym w Białowieży, w dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyli wycieczkę do Nadleśnictwa Celestynów (RDLP Warszawa).


Dziesięcioro uczennic i uczniów: Boguszewska Paulina (2b TL), Gąsiewska Patrycja (2b TL), Szumowska Aleksandra (2b TL), Świć Aleksandra (2b TL), Gierej Aleksandra (3a TL), Żagunis Maja (3a TL), Brewka Julia (3b TL), Filutowski Hubert (3b TL), Gil Jakub (3b TL) oraz Zaremba Eryk (4a TL) wraz z dyrekcją: Anną Kulbacką i Mariuszem Tokajukiem – Członkami Polskiego Towarzystwa Leśnego, w dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyli wycieczkę do Nadleśnictwa Celestynów (RDLP Warszawa).
 
Wkrótce po przyjeździe Nadleśniczy Artur Dawidziuk zaprezentował uczestnikom kolekcję afrykańskich trofeów myśliwskich a następnie cała grupa pod opieką Pani Agnieszki Dolińskiej (Kadłubowskiej) – absolwentki naszego technikum, udała się do Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Celestynów.Pracownicy Centrum zapoznali młodzież z ekspozycjami oraz przeprowadzili ścieżką edukacyjną „Goździkowe Bagno”, prowadzącą przez mszar oraz teren wydmowy.

         

Nadleśnictwo z racji swojego położenia pełni bardzo ważną rolę w edukacji przyrodniczo-leśnej dla ludności z aglomeracji warszawskiej. Ze względu na dużą ilość gości odwiedzających Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwo Celestynów jest istotnym ośrodkiem promocji PGL LP. Kolejnymi punktami programu wycieczki były: obserwacja pracy harwestera na powierzchni trzebieżowej oraz Gospodarstw Węglowych zlokalizowanych na terenie nadleśnictwa.

         

Panu Nadleśniczemu za zorganizowanie pobytu młodzieży należy się serdeczne: Dziękujemy! Zebranie Zarządu białostockiego Oddziału PTL
Opublikowano: 13.05.2019

Autor: Janusz Porowski

W dniu 15 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, odbyło się posiedzenie Zarządu białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego.


W spotkaniu udział wzięło 8 z 11 członków Zarządu: Jerzy Andrzejuk, Janusz Porowski, Mirosław Sienkiewicz, Olga Sadowska, Cezary Świstak, Włodzimierz Protasiewicz, Stanisław Kułak i Andrzej Antczak. W spotkaniu uczestniczyli również: Grażyna Czalej-Gawrycka, Ryszard Śliski (Komisja Rewizyjna). Przedmiotem spotkania było:
- organizacja wyborów nowego Zarządu Oddziału, kadencji 2019-23,
- składki członkowskie – weryfikacja członków płacących regularnie składki,
- uporządkowanie liczby Kół w Oddziale,
- przyjęcie nowych członków do PTL,
- strona internetowa Oddziału,
- sprawy różne.
Zarząd ustalił wstępną datę Walnego Zebrania Delegatów (Kół) na 7 czerwca 2019 roku, godzina 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Bielsk (ul. Studziwodzka 39, Bielsk Podlaski). WZD będzie towarzyszyć konferencja o roboczej tematyce „rębnie na trenie RDLP w Białymstoku w trzech perspektywach: planowanie urządzeniowe, realizacja w terenie, uwarunkowania przyrodniczo-prawne.” Przewodniczący Kół zostaną poinformowani pocztą elektroniczną o ostatecznym terminie WZD i konferencji oraz zasadach wyboru i liczbie Delegatów przypadających na Koło.
 Zebranie koła PTL przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Opublikowano: 26.02.2019

26 lutego odbyło się zebranie członków Koła PTL przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Podczas spotkania dyskutowalismy nad bieżącymi sprawami, planowwlismy najblizsze zadania w kole PTL i wybraliśmy dwóch kandydatów na delagatów na krajowy zjazd PTL. Na najbliższym zjeździe Kół PTL Oddziału w Białymstoku zostanie skompletowany pełny skład delegatów na krajowy Zjazd Polskiego Towarzystzwa Leśnego.
118 Zjazd Delegatów PTL
Opublikowano: 19.06.2018

W dniach 14-16 czerwca br. na terenie Nadleśnictwa Supraśl RDLP w Białymstoku odbył się 118 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, którego hasłem przewodnim była „Gospodarka w lasach na gruntach porolnych”.


Pierwszy dzień rozpoczął się w hotelu Knieja w Supraślu uroczystym wystąpieniem przybyłych gości oraz sesją naukową pt. „Gospodarka w lasach na gruntach porolnych”, podczas której poruszana była problematyka lesistości Polski, profilaktyka i ochrona drzewostanów na gruntach porolnych przed chorobami grzybowymi oraz drzewostanów na gruntach prywatnych gospodarstw rolnych.

Drugi dzień zjazdu poświęcony był sesjom terenowym. Przed wyjazdem na wycieczki terenowe reprezentanci Polskiego Towarzystwa Leśnego, leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz władze samorządowe Supraśla wspólnie zasadzili cztery dęby w rewitalizowanym Ogrodzie Saskim w Supraślu, w pobliżu pomnika Orła Białego. Dęby upamiętniać mają setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stanowić hołd złożony bohaterom walczącym o odzyskanie przez nasz naród niezależności, niezawisłości i samodzielności.

Podczas dnia terenowego uczestnicy zjazdu mieli do wyboru 5 interesujących tras przybliżających tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, m.in. Uroczysko Wyżary w Nadleśnictwie Waliły, Rezerwat Jelonka oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Nie zabrakło także wielu atrakcji w postaci np. przejazdu kolejką wąskotorową po Puszczy Białowieskiej czy też zwiedzania Muzeum Ikon w Supraślu.

W ostatnim dniu odbyło się spotkanie kończące 118 Zjazd Delegatów, na którym dokonano wyboru prezydium – nowym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Leśnego został Janusz Dawidziuk, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Podczas zjazdu wręczono Technikum Leśnemu w Białowieży Medal Pro Bono Silvae oraz uchwalono i udekorowano zasłużonych członków Polskiego Towarzystwa Leśnego Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honorowymi.
 118 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego
Opublikowano: 05.06.2018

Droga dojazdu na 118 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Supraślu.