Ochrona przyrody i gospodarka leśna na Mierzei Kurońskiej – doświadczenia litewskie
Opublikowano: 21.11.2023

W dniach 12-14 października 2023 roku, członkowie Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Biurze Urządzania Lasu Oddział w Białymstoku przebywali na terenie rejonu Lasów Państwowych Litwy w Kretyndze (Valstybinių miškų urėdija Kretingos regioninis padalinys)...


W dniach 12-14 października 2023 roku, członkowie Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Biurze Urządzania Lasu Oddział w Białymstoku przebywali na terenie rejonu Lasów Państwowych Litwy w Kretyndze (Valstybinių miškų urėdija Kretingos regioninis padalinys). Jest to już kolejna odsłona polsko-litewskiej współpracy PTL i jej litewskiego odpowiednika, poprzednie spotkanie odbyło się w 2021 roku. Głównym celem obecnego wyjazdu były lasy Mierzei Kurońskiej. Mierzeja Kurońska (nazywana również Kosą Kurońską) to wąski, długi na 97 km półwysep, w południowo-wschodniej części wybrzeża Morza Bałtyckiego, w postaci piaszczystego wału, który został zalesiony ponad sto lat temu. Obecnie funkcjonuje tu na jednym obszarze park narodowy oraz litewskie lasy państwowe, a dodatkowo obiekt jest wpisany na listę światowego dziedzictwa Unesco. I to właśnie  współfunkcjonowanie lasów państwowych, parku narodowego i obszaru Unesco, zaprowadziło nas w ten przepiękny zakątek Litwy (a dokładniej Żmudzi).

Naszym przewodnikiem na miejscu była pani Grażyna Baniene, specjalista do spraw hodowli lasu w litewskich Lasach Państwowych – Dyrekcja w Kretyndze. Ciekawostką przyrodniczą Mierzei Kurońskiej są drzewostany sosny górskiej – to nie pomyłka, sosna górska tworzy tam lite lasy, składające się z drzew wytwarząjących pojedyncze pnie wzrastające na 7-8 metrów wysokości. Obecnie drzewostany te mają 120-140 lat i są przebudowywane ponieważ zaczynają obumierać i stanowią duże zagrożenie pożarowe dla przyrody i mieszkańców. Poniżej kilka obrazów dokumentujących wyjazd.

Fot.1. Polska ekipa i nasi litewscy koledzy, w środku siedzą od prawej: Grażyna Baniene i Janusz Porowski – organizator wyjazdu.

Fot.2. Pamiątkowe zdjęcie pod siedzibą Lasów Państwowych w Kretyndze. Od lewej: Krzysztof Wojciuk, Zbigniew Stefański, Cezary Popławski, Wojciech Baranowski, Michał Czaplejewicz, Grażyna Baniene, Tomas Zaleckis (Kierownik jednostki), Jerzy Małyszko, Jerzy Półtorak, Mirosław Murawski, Janusz Porowski, Rafał Karczmarewicz.

Fot.3. Wielkopowierzchniowy zrąb sosny górskiej – rok 2021

Fot.4. To samo miejsce w 2023 roku odnowione sztucznie sosną górską

Fot.5. Grażyna z sadzonką sosny górskiej

Fot.6. Za naszymi plecami najstarszy na Mierzei Kurońskiej drzewostan sosny górskiej (ok. 140 lat)

Fot.7. I przypadkowe spotkanie z najstarszym czynnym posłem na sejm Litwy – Pan Antanas Vinkus.
Teraz czekamy na rewizytę na równie pięknym Podlasiu.
 
Opisał: Janusz PorowskiWycieczka Koła PTL przy Technikum Leśnym w Białowieży do Nadleśnictwa Celestynów
Opublikowano: 13.05.2019

Autor: Mariusz Tokajuk

Dziesięcioro uczennic i uczniów, wraz z dyrekcją: Anną Kulbacką i Mariuszem Tokajukiem – Członkami Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Technikum Leśnym w Białowieży, w dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyli wycieczkę do Nadleśnictwa Celestynów (RDLP Warszawa).


Dziesięcioro uczennic i uczniów: Boguszewska Paulina (2b TL), Gąsiewska Patrycja (2b TL), Szumowska Aleksandra (2b TL), Świć Aleksandra (2b TL), Gierej Aleksandra (3a TL), Żagunis Maja (3a TL), Brewka Julia (3b TL), Filutowski Hubert (3b TL), Gil Jakub (3b TL) oraz Zaremba Eryk (4a TL) wraz z dyrekcją: Anną Kulbacką i Mariuszem Tokajukiem – Członkami Polskiego Towarzystwa Leśnego, w dniu 11 kwietnia 2019 r. odbyli wycieczkę do Nadleśnictwa Celestynów (RDLP Warszawa).
 
Wkrótce po przyjeździe Nadleśniczy Artur Dawidziuk zaprezentował uczestnikom kolekcję afrykańskich trofeów myśliwskich a następnie cała grupa pod opieką Pani Agnieszki Dolińskiej (Kadłubowskiej) – absolwentki naszego technikum, udała się do Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Celestynów.Pracownicy Centrum zapoznali młodzież z ekspozycjami oraz przeprowadzili ścieżką edukacyjną „Goździkowe Bagno”, prowadzącą przez mszar oraz teren wydmowy.

         

Nadleśnictwo z racji swojego położenia pełni bardzo ważną rolę w edukacji przyrodniczo-leśnej dla ludności z aglomeracji warszawskiej. Ze względu na dużą ilość gości odwiedzających Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwo Celestynów jest istotnym ośrodkiem promocji PGL LP. Kolejnymi punktami programu wycieczki były: obserwacja pracy harwestera na powierzchni trzebieżowej oraz Gospodarstw Węglowych zlokalizowanych na terenie nadleśnictwa.

         

Panu Nadleśniczemu za zorganizowanie pobytu młodzieży należy się serdeczne: Dziękujemy! Zebranie Zarządu białostockiego Oddziału PTL
Opublikowano: 13.05.2019

Autor: Janusz Porowski

W dniu 15 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, odbyło się posiedzenie Zarządu białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego.


W spotkaniu udział wzięło 8 z 11 członków Zarządu: Jerzy Andrzejuk, Janusz Porowski, Mirosław Sienkiewicz, Olga Sadowska, Cezary Świstak, Włodzimierz Protasiewicz, Stanisław Kułak i Andrzej Antczak. W spotkaniu uczestniczyli również: Grażyna Czalej-Gawrycka, Ryszard Śliski (Komisja Rewizyjna). Przedmiotem spotkania było:
- organizacja wyborów nowego Zarządu Oddziału, kadencji 2019-23,
- składki członkowskie – weryfikacja członków płacących regularnie składki,
- uporządkowanie liczby Kół w Oddziale,
- przyjęcie nowych członków do PTL,
- strona internetowa Oddziału,
- sprawy różne.
Zarząd ustalił wstępną datę Walnego Zebrania Delegatów (Kół) na 7 czerwca 2019 roku, godzina 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Bielsk (ul. Studziwodzka 39, Bielsk Podlaski). WZD będzie towarzyszyć konferencja o roboczej tematyce „rębnie na trenie RDLP w Białymstoku w trzech perspektywach: planowanie urządzeniowe, realizacja w terenie, uwarunkowania przyrodniczo-prawne.” Przewodniczący Kół zostaną poinformowani pocztą elektroniczną o ostatecznym terminie WZD i konferencji oraz zasadach wyboru i liczbie Delegatów przypadających na Koło.
 Zebranie koła PTL przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Opublikowano: 26.02.2019

26 lutego odbyło się zebranie członków Koła PTL przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Podczas spotkania dyskutowalismy nad bieżącymi sprawami, planowwlismy najblizsze zadania w kole PTL i wybraliśmy dwóch kandydatów na delagatów na krajowy zjazd PTL. Na najbliższym zjeździe Kół PTL Oddziału w Białymstoku zostanie skompletowany pełny skład delegatów na krajowy Zjazd Polskiego Towarzystzwa Leśnego.
118 Zjazd Delegatów PTL
Opublikowano: 19.06.2018

W dniach 14-16 czerwca br. na terenie Nadleśnictwa Supraśl RDLP w Białymstoku odbył się 118 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, którego hasłem przewodnim była „Gospodarka w lasach na gruntach porolnych”.


Pierwszy dzień rozpoczął się w hotelu Knieja w Supraślu uroczystym wystąpieniem przybyłych gości oraz sesją naukową pt. „Gospodarka w lasach na gruntach porolnych”, podczas której poruszana była problematyka lesistości Polski, profilaktyka i ochrona drzewostanów na gruntach porolnych przed chorobami grzybowymi oraz drzewostanów na gruntach prywatnych gospodarstw rolnych.

Drugi dzień zjazdu poświęcony był sesjom terenowym. Przed wyjazdem na wycieczki terenowe reprezentanci Polskiego Towarzystwa Leśnego, leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz władze samorządowe Supraśla wspólnie zasadzili cztery dęby w rewitalizowanym Ogrodzie Saskim w Supraślu, w pobliżu pomnika Orła Białego. Dęby upamiętniać mają setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stanowić hołd złożony bohaterom walczącym o odzyskanie przez nasz naród niezależności, niezawisłości i samodzielności.

Podczas dnia terenowego uczestnicy zjazdu mieli do wyboru 5 interesujących tras przybliżających tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, m.in. Uroczysko Wyżary w Nadleśnictwie Waliły, Rezerwat Jelonka oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Nie zabrakło także wielu atrakcji w postaci np. przejazdu kolejką wąskotorową po Puszczy Białowieskiej czy też zwiedzania Muzeum Ikon w Supraślu.

W ostatnim dniu odbyło się spotkanie kończące 118 Zjazd Delegatów, na którym dokonano wyboru prezydium – nowym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Leśnego został Janusz Dawidziuk, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Podczas zjazdu wręczono Technikum Leśnemu w Białowieży Medal Pro Bono Silvae oraz uchwalono i udekorowano zasłużonych członków Polskiego Towarzystwa Leśnego Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honorowymi.